Contact Us

SET MENU 3

APPETIZER/KHAI VỊ

1. ROLLED RICE NOODLES WITH BEEF

0 VNĐ

Phở cuốn bò

2. SHREDDED CHICKEN CORN SOUP

0 VNĐ

Súp gà ngô non

MAIN COURSE/MÓN CHÍNH

3. SAUTÉED DUCK BREAST WITH FRESH BASIL

0 VNĐ

Ức vịt xào húng quế

4. BRAISED PORK WITH SHRIMP PASTE

0 VNĐ

Thịt kho kiểu Mekong

5. SAUTÉED BOK CHOY WITH MUSHROOM AND OYSTER SAUCE

0 VNĐ

Cải chíp sốt nấm

6. STEAM RICE

0 VNĐ

Cơm trắng

7. BANANA CREPE

0 VNĐ