Contact Us

SET MENU 4

APPETIZER/KHAI VỊ

1. FRESH SPRING ROLL WITH SHRIMPS AND PORK LOIN

0 VNĐ

Nem cuốn tôm thịt

2. VIETNAMESE PAN CAKES

0 VNĐ

Bánh xèo

DESERT/TRÁNG MIỆNG

7. BANANA CREPE W CHOCOLATE MOUSSE

0 VNĐ

MAIN COURSE/MÓN CHÍNH

3. GRILLED CHICKEN ON A HOT PLATE

0 VNĐ

Gà chảo gang

4. HOME SAIGON STEWED BEEF

0 VNĐ

Bò kho Bếp trưởng

5. SAUTÉED MIX VEGETABLE

0 VNĐ

Rau xào thập cẩm

6. STEAM RICE

0 VNĐ

Cơm trắng