Contact Us

VEGETABLES

VEGETABLES

47. Stir-fried spinach buds with garlic and oyster sauce

65,000 VNĐ

Cải bó xôi xào tỏi

48. Stir-fried morning glory with garlic

65,000 VNĐ

Rau muống xào tỏi

49. Tonkin jasmines flower sautéed with garlic

85,000 VNĐ

Thiên lý xào tỏi