Contact Us

SIDE DISHES

SIDE DISHES

61. Mixed fresh fruit (seasonal) – 2 peoples

75,000 VNĐ

Trái cây thập cẩm

62. French fries with garlic & butter

65,000 VNĐ

Khoai tây chiên

63. Wedged potato

55,000 VNĐ

Khoai tây bổ cau

64. Extra steamed rice

20,000 VNĐ

Cơm trắng